Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  Претимектал (триметазидинов дихидрохлорид) е предназначен за употреба при възрастни в комбинация с други медикаменти за лечение на гръдна болка, причинена от коронарна болест.

  Показания

  Претимектал е показан при възрастни като допълващо симптоматично лечение при пациенти със стабилна ангина пекторис, които не са адекватно контролирани или които имат непоносимост към антиангинозните лечения от първа линия.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 35 mg таблетки с изменено освобождаване

  Листовка за пациента

 • Описание

  Ремифентанил-Чайкафарма съдържа лекарство, наречено ремифентанил. То принадлежи към група лекарства, известни като опиоиди.

  Показания

  Ремифентанил-Чайкафарма се използва заедно с други лекарства, наречени анестетици, с цел:
  – да Ви помогне да заспите преди операция;
  – да Ви приспи и да предотврати усещането на болка по време на операция;
  – да Ви накара да се чувствате сънливи и да предотврати усещането на болка докато Ви лекуват в интензивно отделение.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 5 mg прах за концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор

  Листовка за пациента

 • Описание

  Росста спада към група лекарства, наречени статини. Росста се използва, за да се коригират нивата на мастните вещества в кръвта, наречени липиди, най-разпространеното от които е холестеролът.

  Показания

  Лечение на хиперхолестеролемия
  Възрастни, младежи и деца над 10-годишна възраст с първична хиперхолестеролемия (тип IIa включително хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия ) или смесена дислипидемия (тип IIb) като добавка към диетата, когато резултатът от диетата и други нефармакологични мерки (като физически упражнения, намаляване на теглото) не е задоволителен. Хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия като добавка към диетата, както и с друго липидопонижаващо лечение (напр. LDL афереза) или когато това лечение не е подходящо.

  Превенция на сърдечносъдови събития
  Предотвратяване на големи сърдечносъдови събития при пациенти, оценени с висок риск за първо сърдечносъдово събитие като допълнение към коригирането на други рискови фактори.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 10 mg, 20 mg, 40 mg филмирани таблетки

  Листовка за пациента

 • Описание

  Тамайра съдържа две активни вещества: рамиприл и амлодипин.

  Рамиприл действа като:
  – понижава образуването в организма на вещества, които могат да повишат кръвното налягане;
  – предизвиква отпускане и разширяване на кръвоносните съдове;
  – улеснява изпомпването на кръв от сърцето към цялото тяло.

  Амлодипин действа като:
  – отпуска и разширява кръвоносните съдове, така че кръвотокът се улеснява.

  Показания

  Фиксираната дозова комбинация е показана за лечение на хипертония при възрастни като заместваща терапия при пациенти, при които кръвното налягане е адекватно контролирано с рамиприл и амлодипин, прилагани едновременно при същите дозови нива, но като отделни лекарствени продукти.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 5 mg/ 5 mg; 10 mg/5 mg твърди капсули

  Листовка за пациента