Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  ПлакЕкс Комби съдържа клопидогрел и ацетилсалицилова киселина и принадлежи към група лекарства, наречени антитромботични лекарствени продукти. Предотвратява слепването на тромбоцитите в кръвоносните съдове и намалява риска от образуването на кръвни съсиреци.

  Показания

  ПлакЕкс Комби е показан за вторично предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти, които вече приемат клопидогрел и ацетилсалицилова киселина (АСК). ПлакЕкс Комби е продукт с фиксирана дозова комбинация за продължаване на терапията при:
  – остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента (нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт без Q-зъбец), включително пациенти, на които е поставен стент след перкутанна коронарна интервенция;
  – остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента при медикаментозно лекувани пациенти, подходящи за тромболитична терапия.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 75 mg/75 mg твърди капсули

 • Описание

  Ивабенор съдържа ивабрадин. Действа главно чрез понижение на сърдечната честота с определен брой удари в минута. Това намалява нуждите на сърцето от кислород, особено в ситуациите, при които е по-вероятно да се появи пристъп на стенокардия. По този начин Ивабенор спомага за овладяване и намаляване на броя на стенокардните пристъпи.

  Показания

  Симптоматично лечение на хронична стабилна стенокардия
  Ивабрадин е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна стенокардия при възрастни с исхемична болест на сърцето с нормален синусов ритъм и сърдечна честота ≥ 70 удара в минута.
  Ивабрадин е показан:
  – при възрастни, които имат непоносимост или противопоказание към бета-блокери;
  – в комбинация с бета-блокери при пациенти, неадекватно контролирани с оптимална доза бета-блокер.

   Лечение на хронична сърдечна недостатъчност
  Ивабрадин е показан при хронична сърдечна недостатъчност клас II-IV (по класификацията на NYHA) със систолна дисфункция при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е противопоказано или не се понася.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 5 mg, 7,5 mg филмирани таблетки

 • Описание

  Коолсарт е комбинация от ангиотензин II-рецепторен антагонист, олмесартан медоксомил и тиазиден диуретик, хидрохлоротиазид. Комбинацията от тези съставки има адитивен антихипертензивен ефект, понижава артериалното налягане в по-изразена степен в сравнение с която и да е от двете съставки, използвани самостоятелно.

  Показания

  Коолсарт 20 mg/12,5 mg филмирани таблетки
  – лечение на есенциална хипертония.
  – олмесартан медоксомил/хидрохлоротиазид 20 mg/12,5 mg е фиксирана дозова комбинация, която е показана при пациенти, чието артериално налягане не се контролира адекватно от монотерапия с олмесартан медоксомил.

  Коолсарт 40 mg/12,5 mg филмирани таблетки
  – лечение на есенциална хипертония.
  – олмесартан медоксомил/хидрохлоротиазид 40 mg/12,5 mg е фиксирана дозова комбинация, която е показана при пациенти, чието артериално налягане не се контролира адекватно от монотерапия с 40 mg олмесартан медоксомил.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 20 mg/12,5 mg; 40 mg/12,5 mg филмирани таблетки

 • Описание

  Биламкар комбинира две антихипертензивни съединения с допълващи се механизми за контрол на кръвното налягане при пациенти с есенциална хипертония: ангиотензин II рецепторен блокер, кандесартан цилексетил и блокер на дихидропиридиновите калциеви канали, амлодипин. Комбинацията от тези вещества има адитивен антихипертензивен ефект, като понижава кръвното налягане в по-голяма степен от всеки един от компонентите.

  Показания

  Биламкар е показан за лечение на есенциална хипертония като терапия за заместване, при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е вече адекватно контролирано с отделните компоненти, прилагани едновременно при същите дози.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 8 mg/5 mg, 8 mg/10 mg, 16 mg/5 mg, 16 mg/10 mg твърди капсули