Метилпреднизолон-Чайкафарма

Описание

Метилпреднизолон-Чайкафарма принадлежи към група лекарства, наречени кортикостероиди или стероиди.

 Показания

Метилпреднизолон-Чайкафарма се използва за лечение на следните състояния:
– Хормонални заболявания;
– Ревматични заболявания;
– Колагенози;
– Кожни заболявания;
– Алергични състояния;
– Очни заболявания;
– Чревни заболявания;
– Белодробни възпаления;
– Кръвни заболявания;
– Злокачествени заболявания;
– Оточни състояния;
– Други.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 40 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор