Бактерипим

Описание

Бактерипим е цефалоспоринов антибиотик с широк спектър на действие за интрамускулно и венозно приложение.

Показания

Бактерипим е показан за лечение на следните инфекции, когато са причинени от чувствителни на цефепим микроорганизми, резистентни към други антибиотици:
– Инфекции на долните дихателни пътища, включително пневмония и бронхит;
– Инфекции на пикочните пътища, както усложнени, включващи пиелонефрит, така и неусложнени;
– Инфекции на кожата и кожните структури;
– Вътрекоремни инфекции, включително перитонити и инфекции на жлъчния тракт;
– Гинекологични инфекции;
– Лечение при пациенти с бактериемия, която е свързана или се предполага, че е свързана с някоя от инфекциите, изброени по-горе;
– Емпирично лечение при фебрилна неутропения (намаляване на неутрофилните левкоцити в периферната кръв).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 1 g прах за инжекционен/инфузионен разтвор