Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  Меропенем-Чайкафарма принадлежи към група лекарства, наречени карбапенемови антибиотици. Действа, като убива бактерии, които могат да причинят сериозни инфекции.

  Показания

  Меропенем-Чайкафарма се използва за лечение на следите инфекции:

  • Инфекции, засягащи белите дробове (пневмония);
  • Белодробни и бронхиални инфекции при пациенти, страдащи от муковисцидоза;
  • Усложнени инфекции на пикочните пътища;
  • Усложнени инфекции в коремната кухина;
  • Инфекции, които могат да се развият по време на или след раждане;
  • Усложнени инфекции на кожата и меките тъкани;
  • Остра бактериална инфекция на мозъка (менингит).

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 1 g прах за инжекционен/инфузионен разтвор

 • Описание

  Акинестат принадлежи към антихолинергичните лекарствени продукти, които противодействат или блокират действието на ацетилхолина. Те имат централно действие и слабо изразени периферни ефекти. В резултат на блокирането на холинергичните рецептори бипериден, активното вещество на Акинестат облекчава и премахва симтомите на паркинсонизъм.

  Показания

  Паркинсонов синдром, особено при мускулна ригидност и тремор. Екстрапирамидни симптоми, като остра дистония, акатизия или паркинсонов синдром, провокиран от невролептици или други медикаменти с подобен ефект.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 2 mg таблетки

 • Описание

  Доксазосин-Чайкафарма съдържа доксазосин – α-блокер, използван за лечение на високо кръвно налягане и доброкачествена простатна хиперплазия.

  Показания

  Хипертония
  Доксазосин е показан за лечение на хипертония и може да бъде използван като самостоятелно средство за контролиране на кръвното налягане при повечето пациенти. При пациенти, при които кръвното налягане не може да се контролира само с едно лекарство, доксазосин може да се използва в комбинация с тиазидни диуретици, бета-блокери, калциеви антагонисти или АСЕ инхибитори.

  Доброкачествена хиперплазия на простатата (ДХП)
  Доксазосин е показан за лечение на клиничните симптоми при доброкачествена хиперплазия на простата (ДХП) и при намален уринарен ток, свързан с ДХП. Доксазосин може да се използва при пациенти с ДХП, които са хипертензивни или нормотензивни. Докато при нормотензивни пациенти промените в кръвното налягане са клинично незначителни, то при пациенти с хипертония и ДХП двете състояния са били лекувани ефективно с монотерапия с доксазосин.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 2 mg, 4 mg таблетки

 • Описание

  Ванкоцин СР съдържа, активното вещество ванкомицин. Ванкомицин е гликопептиден антибиотик, който е ефикасен срещу бактериите, които причиняват инфекции.

  Показания

  Ванкомицин се използва при всички възрастови групи чрез инфузия за лечение на следните тежки инфекции:
  – инфекции на кожата и меките тъкани;
  – инфекции на костите и ставите;
  – инфекция на белите дробове, наречена пневмония;
  – инфекция на вътрешната обвивка на сърцето (ендокардит) и за предотвратяване на ендокардит при пациенти с риск, когато са подложени на големи хирургични процедури;
  – инфекция, засягаща централната нервна система;
  – инфекция на кръвта, свързана с посочените по-горе инфекции.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 1 g прах за инфузионен разтвор