Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  Цефотаксим-Чайкафарма принадлежи към група антибиотици, наречени цефалоспорини. Те действат, като унищожават бактериите и микроорганизмите, които причиняват инфекцията.

  Показания

  Цефотаксим-Чайкафарма за инжекции се използва при широк кръг от сериозни (тежки) бактериални инфекции, включващи:
  – инфекции на кръвта (септицемия);
  – на костите (остеомиелит);
  – на клапите на сърцето (ендокардит);
  – на мембраните, покриващи мозъчната кора (менингит);
  – на абдоминалната обвивка (перитонит);
  – за предотвратяване или лекуване на инфекции след хирургична намеса.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 1 g прах за инжекционен разтвор

 • Описание

  Кордакер съдържа активното вещество лизоноприл и принадлежи към група лекарства, наречени АСЕ-инхибитори (инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим). Инхибирането на АСЕ води до понижаване на количеството на плазмения ангиотензин II, в резултат на което се понижава периферното съдово съпротивление и секрецията на алдостерон.

  Показания

  Кордакер е показан за:

  • лечение на артериална хипертония;
  • лечение на сърдечна недостатъчност;
  • лечение на остър инфаркт на миокарда при пациенти със стабилна хемодинамика в първите 24 часа, като предпазна мярка срещу левокамерна дисфункция;
  • лечение на бъбречни заболявания при хипертоници с диабет тип 2 и начална нефропатия.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 10 mg, 20 mg таблетки

 • Описание

  Пентоксифилин-Чайкафарма е периферен вазодилататор с благоприятно хемореологично действие, главно в резултат на понижаване на вискозитета на кръвта и плазмата, потискане агрегацията на тромбоцитите и увеличена деформируемост на еритроцитите.

  Показания

  Пентоксифилин-Чайкафарма е показан при:
  – нарушения на периферната артериална макро- и микроциркулация, дължащи се на атеросклероза, диабет и съдови спазми (claudicatio intermittens, диабетна макро- и микроангиопатия, синдром на Reynaud, ulcus cruris, гангрена);
  – нарушения на периферната венозна циркулация;
  – при мозъчно-съдовата болест (преходни исхемични кризи, последици от хронична мозъчно-съдова недостатъчност), остри и хронични състояния, дължащи се на недостатъчно кръвоснабдяване на ретината, рядко и при ангионевропатии.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 400 mg таблетки с удължено освобождаване

 • Описание

  Нордипин съдържа амлодипин и се отнася към групата на така наречените калциеви антагонисти. Нордипин действа, като разширява кръвоносните съдове, подобрява кръвоснабдяването на сърдечния мускул, доставя повече кислород и по този начин предотвратява появата на болка в областта на гърдите.

  Показания

  Нордипин е показан за лечение на:
  – хипертония;
  – хронична стабилна стенокардия;
  – вазоспастична стенокардия (ангина на Prinzmetal).

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 5 mg, 10 mg таблетки