Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  Симвакор съдържа активното вещество симвастатин и принадлежи към група лекарствени продукти, наречени „статини“. Симвакор е лекарство за понижаване нивата на общия холестерол, „лошия” холестерол (LDL холестерол) и мастните вещества в кръвта, наречени триглицериди.

  Показания

  Хиперхолестеролемия
  Симвакор е показан за лечение на първична хиперхолестеролемия или смесена дислипидемия като допълнение към диета, когато повлияването от диетата и отговорът на други нефармакологични мерки не са достатъчни (напр. физически упражнения, намаляване на теглото) не е адекватен. Показан е за лечение на хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия (ХоФХ) като допълнение към диета и други липидопонижаващи терапии (напр. LDL афереза) или ако такива терапии не са подходящи.

  Профилактика на сърдечносъдови заболявания
  Намаляване на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност при пациенти с изявено атеросклеротично сърдечносъдово заболяване или захарен диабет с нормални или повишени нива на холестерола, като допълнение към корекцията на други рискови фактори и друга кардиопротективна терапия.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 10 mg, 20 mg, 40 mg филмирани таблетки

  Листовка за пациента

 • Описание

  Ирбесо принадлежи към група лекарствени продукти, известни като антагонисти на ангиотензин II-рецепторите и предотвратява свързването на ангиотензин II с тези рецептори, което води до отпускане на кръвоносните съдове и понижаване на кръвното налягане. Ирбесо забавя развитието на бъбречно нарушение при пациенти с високо кръвно налягане и захарен диабет тип 2.

  Показания

  Ирбесо е показан за:
  – лечение на есенциална хипертония.
  – лечение на бъбречно заболяване при пациенти с хипертония и захарен диабет тип 2 като част от антихипертензивния терапевтичен режим.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 150 mg, 300 mg филмирани таблетки

  Листовка за пациента

 • Описание

  Фурозер съдържа фуросемид – бримков диуретик и се използва за отстраняване на излишното количество течности, натрупани в организма (отоци).

  Показания

  Фурозер се прилага в случаи на хипертонични кризи, остра сърдечна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност, нефротичен синдром и при лечение на едем от сърдечен, чернодробен или бъбречен произход.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 10 mg/ml инжекционен разтвор

  Листовка за пациента

 • Описание

  Бизор принадлежи към групата лекарства, наречени бета-блокери. Чрез блокиране на сърдечните β-рецептори се понижават сърдечната честота и ударният обем на сърцето, както и консумацията на кислород от миокарда. Антихипертензивният ефект на β-блокерите се дължи на потискане на активността на плазмения ренин.

  Показания

  Бизор е показан за лечение на:
  – хипертония;
  – хронична стабилна ангина пекторис.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 5 mg, 10 mg таблетки

  Листовка за пациента