Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  Алонет съдържа активното вещество амисулприд. Това лекарство е антипсихотик и се използва при някои психични разстройства и смущения на поведението.

  Показания

  Амисулприд е показан за лечение на остри и хронични шизофренични разстройства:
  – позитивни симптоми като налудност, халюцинации, мисловни разстройства, враждебност, параноидни налудности;
  – преобладаващи негативни симптоми (синдром на дефицит), като притъпени емоции, емоционално и социално отдръпване.

  Амисулприд регулира също вторични негативни симптоми при психотично състояние, както и емоционални нарушения, като потиснато настроение.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 400 mg филмирани таблетки

 • Описание

  Коринкер съдържа нифедипин, който принадлежи към групата лекарства, наречени калциеви антагонисти. Нифедипин действа, като отпуска и разширява кръвоносните съдове на сърцето. Това позволява повече кръв и кислород да достигнат до сърцето и намалява натоварването му.

  Показания

  Коринкер е показан за:
  – профилактика на хронична стабилна стенокардия като монотерапия или в комбинация с β-блокер;
  – лечение на лека до умерена есенциална хипертония.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 20 mg таблетки с удължено освобождаване

 • Описание

  Клацар е антибиотик, принадлежащ към групата антибиотици, наречени макролиди. Макролидните антибиотици са лекарства, които потискат или спират развитието на определени микроорганизми (бактерии), причиняващи появата на различни инфекции.

  Показания

  Клацар се използва за лечение на инфекции, причинени от чувствителни към него микроорганизми. Това включвa:
  – Инфекции, засягащи долните дихателни пътища (бронхити и пневмонии);
  – Инфекции, засягащи горните дихателни пътища (синузити и фарингити);
  – Инфекции на кожата и меките тъкани с лека до умерена тежест (напр. фоликулит, целулит, еризипел);
  – Ерадикация на Helicobacter pylori при пациенти с язва на дванадесетопръстника в комбинация с други лекарствени продукти, които потискат киселинността на стомаха;
  – Разпространени или локализирани микобактериални инфекции, причинени от определени видове микроорганизми (Mycobacterium avium или Mycobacterium intracellulare; локализирани инфекции, причинени от Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum или Mycobacterium kandadii).

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 500 mg филмирани таблетки

 • Описание

  Ко-Хипертоник е комбинация от ангиотензин II-рецепторен антагонист (лосартан) и диуретик (хидрохлоротиазид). Лосартан предотвратява свързването на ангиотензин II с тези рецептори, като отпуска кръвоносните съдове и води до понижаване на кръвното налягане. Хидрохлоротиазид действа, като стимулира бъбреците да отделят повече вода и соли.

  Показания

  Ко-Хипертоник е показан за лечение на есенциална хипертония при пациенти, чието кръвно налягане не е адекватно контролирано с лосартан или хидрохлоротиазид самостоятелно.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 50 mg/12,5 mg филмирани таблетки