Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  Левор инфузионен разтвор съдържа лекарство, наречено левофлоксацин. То принадлежи към група лекарства, наречени антибaктериални средства. Той действа като убива бактериите, причиняващи инфекции в тялото Ви.

  Показания

  Левор инфузионен разтвор може да се използва за лечение на инфекции на:
  – Белите дробове, при хора с пневмония;
  – Пикочните пътища, включително бъбреците или пикочния мехур;
  – Простатната жлеза, ако имате продължителна инфекция;
  – Кожата и подлежащите тъкани, включително мускулите (понякога наричани „меки тъкани“).

  В някои специални случаи, Левор инфузионен разтвор може да се използва, за да се намали вероятността от възникване на белодробно заболяване, наречено антракс или влошаване на заболяването след като сте били изложени на бактерия, причиняваща антракс.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 5 mg/ml инфузионен разтвор

 • Описание

  Сотапирин е комбиниран лекарствен продкут, който притежава аналгетичен и антипиретичен ефект.

  Показания

  Сотапирин се използва за лечение на симптомите при простуда и грип.

  Лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 300 mg/250 mg/2 mg ефервесцентни таблетки

 • Описание

  Кардифренд съдържа активното вещество, наречено рамиприл. То принадлежи към група лекарства, наречени АСЕ инхибитори. Рамиприл намалява произвежданите в тялото вещества, които могат да повишат кръвното налягане, спомага за отпускане и разширяване на кръвоносните съдове, помага на сърцето да изпомпва кръв.

  Показания

  Кардифренд е показан за:
  – лечение на хипертония;
  – лечение на бъбречно заболяване:
  – начална диабетна гломерулна нефропатия, определена от наличие на микроалбуминурия;
  – проявена диабетна гломерулна нефропатия, определена от макропротеинурия при пациенти с поне един сърдечносъдов рисков фактор;
  – проявена недиабетна гломерулна нефропатия, определена от макропротеинурия ≥ 3 g/ на ден.
  – лечение на симптоматична сърдечна недостатъчност;
  – вторична профилактика след остър миокарден инфаркт: намаляване на смъртността в острата фаза на миокарден инфаркт при пациенти с клинични признаци на сърдечна недостатъчност, с начало повече от 48 часа след остър миокарден инфаркт.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 5 mg, 10 mg таблетки

 • Описание

  Ко-Ирбесо представлява комбинация от ангиотензин II-рецепторен антагонист – ирбесартан, и тиазиден диуретик – хидрохлоротиазид. Комбинацията от двата компонента притежава адитивен антихипертензивен ефект, като понижава кръвното налягане в по-голяма степен, в сравнение със самостоятелното приложение на всеки от отделните компоненти.

  Показания

  Ко-Ирбесо е показан за:
  – лечение на есенциална хипертония;
  – комбинацията с фиксирана доза е показана за лечение при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не е адекватно контролирано от ирбесартан или хидрохлоротиазид, приложени самостоятелно.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg филмирани таблетки