Списък на продуктите

Изберете категория
 • Описание

  Писизиф SR съдържа индапамид – нетиазиден сулфонамиден диуретик. Повечето диуретици увеличават количеството на урината, произвеждана от бъбреците. Индапамид повишава уринарната секреция на натрий и хлоридни йони и в по-малка степен – екскрецията на калий и магнезий, като по този начин увеличава отделянето на урина и осъществява антихипертензивното действие.

  Показания

  Писизиф SR е показан за лечение на есенциална хипертония.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 1,5 mg таблетки с удължено освобождаване

 • Описание

  Пексимир съдържа активното вещество прамипексол и се отнася към група лекарства, наречени допаминови агонисти, които стимулират допаминовите рецептори в мозъка. Стимулирането на допаминовите рецептори предизвиква нервни импулси в мозъка, което спомага за контролиране на движенията на тялото.

  Показания

  Пексимир се използва за:
  – Лечение на симптомите на първична Паркинсонова болест при възрастни. Може да се прилага самостоятелно или в комбинация с леводопа (друго лекарство за лечение на Паркинсонова болест).
  – Лечение на умерен до тежък първичен Синдром на неспокойни крака при възрастни.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 0,18 mg; 0,7 mg таблетки

 • Описание

  ПлакЕкс съдържа клопидогрел и принадлежи към групата лекарства, наречени антитромбоцитни лекарствени продукти. Чрез предотвратяване слепването на тромбоцитните антиагреганти намалява риска от образуване на кръвни съсиреци.

  Показания

  Вторично предпазване от атеротромботични инциденти
  Клопидогрел е показан при:
  – възрастни пациенти с анамнеза за миокарден инфаркт (от няколко дни до 35 дни), исхемичен инсулт (от 7-мия ден до 6-тия месец) или установено периферно артериално заболяване;
  – възрастни пациенти с остър коронарен синдром:
  – остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента (нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт без Q-зъбец), включително пациенти, на които е поставен стент след перкутанна коронарна интервенция в комбинация с ацетилсалицилова киселина (АСК).
  – остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента в комбинация с АСК при медикаментозно лекувани пациенти, подходящи за тромболитична терапия.

  Предпазване от атеротромботични и тромбоемболични инциденти при предсърдно мъждене
  При възрастни пациенти с предсърдно мъждене, които имат поне един рисков фактор за съдови инциденти, които не са подходящи за лечение с антагонист на витамин К (VKA) и които имат нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ACK за предпазване от атеротромботични и тромбоемболични инциденти, включително инсулт.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 75 mg филмирани таблетки

 • Описание

  Спиронолактон-Чайкафарма стимулира отделянето на урина при пациенти, при които има натрупване на течност в тъканите (оток) или в коремната кухина (асцит) чрез увеличаване количеството на натрий (сол), отделящо се в урината.

  Показания

  Спиронолактон-Чайкафарма е показан за лечение на:
  – застойна сърдечна недостатъчност;
  – чернодробна цироза с асцит и отоци;
  – малигнен асцит;
  – нефротичен синдром;
  – диагноза и лечение на първичен хипералдостеронизъм (синдром на Conn)
  – артериална хипертония в комбинация с други антихипертензивни продукти, особено при склонност към хипокалиемия.

  Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

  Концентрации и лекарствена форма: 25 mg, 50 mg, 100 mg филмирани таблетки