2007

Осъществена е GMP инспекция от Torrex Chiesi, която отново доказва покриване на най-високите стандарти, с което започва производството на Pamitor (disodium pamidronate).

По съображения за по-ефективно управление на пазарните и регулаторни процеси седалището на фирмата е преместено от гр. Варна в гр. София.

 

Нови лекарства: HypoDehydra (hydrochlorothiazide), Losartan-Tchaikapharma (losartan), Metformin-Tchaikapharma (metformin), Nebivolol-Tchaikapharma (nebivolol) – сега Bravylol, Pisizif SR (indapamide), Resperon (risperidone), Ropinirole-Tchaikapharma (ropinirole).