2013

В София е създадена R&D лаборатория, която поддържа внедрените в производството технологии и разработването на нови продукти. По-късно е оборудвана лаборатория за биоеквивалентност, създава се и отдел за клинични проучвания.