• 2012

 • 1999

  Тихомир Каменов, български юрист, специализирал международно право, и Тони Веков, биотехнолог, основават „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД, възлагат проекта за изграждането на първия завод във Варна на Архитектурно бюро “Хелвеция” и назначават Красимир Виделов, амбициозен специалист по фармацевтична технология, за първи производствен директор.

  Развитието на фирмата и до днес е следено с голям интерес от цялото общество в България и Европа. Огромните инвестиции, иновативните проекти, далновидната селекция на нови лекарствени продукти и талатливият мениджърски екип са предимствата на новата фирма, посветена на подобряване здравето на българските пациенти чрез предлагане на качествени медикаменти на достъпни цени.

 • 2000

  Новоучреденото дружеството завършва изграждането на първия завод и след GMP инспекция от Изпълнителната агенция по лекарствата получава разрешение за производство.

  В речта си при откриването на първия завод в гр. Варна тогавашният министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев казва: “Който изкачи дървото на качеството, ще откъсне плода на признанието.” Присъстват представители на българския политически, икономически, академичен и обществен, както и редица чуждестранни гости.

   

  Оборудването за завода е доставено от Robert Bosch GmbH и е възможно най-модерното за времето си. Проектирането и изпълнението нa чистите зони е възложено на английската инженерингова фирма MRC Systems Ltd. В предприятието тези зони са две: за опаковане в блистери – зона с клас на чистота D съгласно Директива 91/359/ЕЕС, и зона за етикетиране на цефалоспоринови флакони и ампули – “затворена” зона. Чистите зони, изпълнени от MRC Systems Ltd., включват специалната система MRC 1500 за облицоване на стените, врати с магнитно заключване, винилов рулон за пода, clip-in ситема Armstrong за тавана, система от въздушни бариери. Линията за първично и вторично опаковане е с капацитет 5 млн таблетки и капсули годишно и етикетираща машина за стерилни ампули и флакони е с капацитет 1,5 млн годишно.

 • 2001

  Успешно преминава първата GMP инспекция на F. Hoffmann – La Roche, след която в завода започва производство на Rocephin 1 g. Започва производството и на първите регистрирани собствени продукти на Чайкафарма:

  Bromazepam-Tchaikapharma (bromazepam), Ranitidin-Tchaikapharma* (ranitidin), Verapamil-Tchaikapharma 40 mg (verapamil) и Nifedipin-Tchaikapharma* (Nifedipin).

  *Ranitidin-Tchaikapharma и Nifedipin-Tchaikapharma са първите продукти в Република България, произведени по т. нар. Formpack технология на Lawson Mardon Packing. Характерното за нея е, че блистерът е изцяло от алуминиево фолио и за разлика от традиционните AI/PVC блистери осигурява максимална защита на лекарственото вещество от влиянието на външни фактори (влага, светлина), което е особено важно за ranitidin и nifedipin: влаго и светлочувствителни субстанции. По този начин се гарантира запазването на лекарственото вещество през целия период до края на срока на годност и неговото пълноценно терапевтично въздействие.

 • 2002

  Регистриран и реимбурсиран е Enalapril-Tchaikapharma (enalapril maleat), един от най-успешните продукти за лечение на хипертония на дружеството, и скоро превзема масовия пазар на АСЕ-инхибитори.

 • 2003

  Излизат още продукти за болнично и доболнично лечение, предизвикали възхищението на лекари и пациенти и спомогнали за утвърждаването на бранда Чайкафарма като синоним на качество и достъпност:

  Atenolol-Tchaikapharma (atenolol), Ceftriaxon-Tchaikapharma (ceftriaxon), Diclofenac-Tchaikapharma (diclofenac), Spironolacton-Tchaikapharma (spironolacton).


  Въверена в експлоатация е втора етикетираща инсталация за флакони след възлагане на производството на Madopar табл. 250 mg (levodopa/carbidopa) от F. Hoffmann – La Roche.

 • 2004

  Ново основно лабораторно оборудване за качествен контрол на партидите. Продължава пазарното разрастване на дружеството с продуктите Allersan (cetirizine dihydrochloride), Jamax (selegiline hydrochloride), Korincare (nifedipine), Pentoxifyllin-Tchaikapharma (pentoxifyllin).

  Oформя се секторно портфолио в 6 основни терапевтични области (централната нервна система; сърдечно-съдова система; дихателната система, мускуло-скелетна система, бактериални инфекции, метаболитни растройства).

   

  Производството достига 4,7 милиона опаковки годишно – изчерпан е максималният капацитет на работа на варненското предприятие. Съществува реален риск да се забави растежа и за да продължи развитието си, производствената фирма навлиза във втория важен етап от развитието си – построен е нов голям завод в гр. Пловдив. За тази цел са доставени 3 блистер линии от италианския машиностроител IMA и  високопроизводителна блистер линия от немския Uhlmann.

 • 2005

  Вторият завод на Чайкафарма на обща стойност 15 млн лв (7,7 млн евро) e oткрит на 17 март. Почетен гост е президентът на Републиката Георги Първанов. Присъстват известни личности от различни икономически сектори, както и представители на фармацевтични гиганти, проявяващи интерес към възлагане на част от производството си на дружеството. Оборудването и в двата завода е изключително високотехнологично и е съобразено с най-новите и най-строгите изисквания за фармацевтично производство. Това позволява всички манипулации и процеси да се извършват автоматично в стерилна среда.

  Продуктовото портфолио на фирмата продължава да се увеличава с Akinestat (biperiden hydrochloride), Diltiazem-Tchaikapharma (diltiazem), Doxazosin-Tchaikapharma (doxazosin), Verapamil-Tchaikapharma 80 mg (verapamil), Verapamil-Tchaikapharma 240 mg (verapamil).

   

  F. Hoffmann – La Roche възлага за производство трети продукт – Madopar HBS 125 mg капсули.

   

  Лабораторното оборудване за физикохимичен и микробиологичен контрол е първокласно.

   

  В края на годината – поради изключително бързото разрастване на дружеството на пазара – започва третото разширение на производствените площи с нови 663 м2. Добавени са пета и шеста блистер линии от Uhlmann.

   

  Премината е успешна GMP инспекция на новооткрития завод от Агенция по лекарствата на Македония, след което започва регистрация на лекарствени продукти на Чайкафарма в Република Македония.

 • 2006

  Преминати са успешни GMP инспекции от Roche, sanofi~aventis, Pfizer и AstraZeneca на завода в гр. Пловдив. В резултат се потвърждава съответствието на заводите с всички европейски изисквания и се възлага производството на Dilatrend 6,25 mg, Dilatrend 12,5 mg, Dilatrend 25 mg (carvedilol) и Endotelon 150 mg (procyanidolic oligomers).

  Новите попълнения в продуктовата листа са AllGone (nimesulide), Antidepressa (citalopram), Cefotaxim-Tchaikapharma (cefotaxim), Co-Enalapril-Tchaikapharma (enalapril maleate/hydrochlorothiazide), Diab (gliclazide), Gliper (glimepiride), Klacar (clarithromycin), Korincare Neo (nifedipine), Lamotren (lamotrigine), Nordipin (amlodipine), Sertran (sertralin), Simvacor (simvastatin), Ticlopid (ticlopidine hydrochloride), Tonypiryn (paracetamol/ascorbic acid/chlorphenamine), Tonialgin (metamizole sodium).

   

  На Чайкафарма са прехвърлени разрешенията за употреба на утвърдени на пазара лекарствени продукти на Elly Lilly (Vancocin CP (vancomycin) и Axid (nizatidine).

 • 2007

  Осъществена е GMP инспекция от Torrex Chiesi, която отново доказва покриване на най-високите стандарти, с което започва производството на Pamitor (disodium pamidronate).

  По съображения за по-ефективно управление на пазарните и регулаторни процеси седалището на фирмата е преместено от гр. Варна в гр. София.

   

  Нови лекарства: HypoDehydra (hydrochlorothiazide), Losartan-Tchaikapharma (losartan), Metformin-Tchaikapharma (metformin), Nebivolol-Tchaikapharma (nebivolol) – сега Bravylol, Pisizif SR (indapamide), Resperon (risperidone), Ropinirole-Tchaikapharma (ropinirole).

 • 2008

  GMP инспекцията от Sanofi~Аventis, извършена съвместно с представител на фирма Veritas, поставя началото на производството на лицензния Endotelon.

  Регистрирани са първите онкологични продукти на Чайкафарма: Bicalodex (bicalutamide) и Irinto (irinotecan hydrochloride trihydrate). Продуктовата листа се допълва още с Ambrin (ambroxol hydrochloride), Furoser (furosemide), Ketoprofen-Tchaikapharma (ketoprofen), Lisinopril-Tchaikapharma (lisinopril) – сега Cordacare; и масово пациенти и лекари затвърждават доверието си в качеството, достъпността и навременното предоставяне на новите лекарства.

 • 2009

  На пазара излиза CentroQueen (quetiapine) – за лечение на шизофрения. Регистрирани са още Depoxat (paroxetine), Felodipine-Tchaikapharma (felodipine), Letrofemin (letrozole).

  Добавено е ново лабораторно оборудване и е въведена лабораторна информационна система  LIMS SM 9,2, обхващаща цялостната работа в лабораториите на заводите.

 • 2010

  Изпълнено е ново разширение на производствените площи – зона за производство на дозирани твърди лекарствени форми, оборудвана с машини за гранулиране, сухо смесване, таблетиране и обвиване на таблети с площ 1026 кв. м.

   

   

  Сертификат за добра производствена практика е издаден на 1 февруари от Изпълнителната агенция по лекарствата, съгласно поправките в ЗЛПХМ за хармонизиране с европейските изисквания. До този момент агенцията прави ежегодни проверки за спазване на националните изисквания за производство. Най-важен остава фактът, че стандартите, по които работим, надхвърлят изискванията на местното законодателство и отговорят на многократно по-високите фирмени критерии.

  През 2010 г. разрешения за употреба получават 15 лекарствени продукта: Alonet (amisulpride), Betablockade (metoprolol succinate), Cefuroxime-Tchaikapharma (cefuroxime), Kefadim (ceftazidime), Lifurox (cefuroxime), Bisor (bisoprolol fumarate), Cardifriend (ramipril), Climox  (amoxicillin / clavulanic acid),  Fosanat (alendronate), PlaquEx (clopidogrel), Pravastatin-Tchaikapharma( pravastatin), ParaCeta (paracetamol), Tobanex (topiramate), Venlafectin (venlafaxin) и Ibufen (ibuprofen).

   

   

  С тях за 2010 г. Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД има 69 регистрирани лекарствени продукта, покриващи всички основни терапевтични области: сърдечносъдова система, централна нервна система, храносмилателна система, мускулноскелетна система, бактериални инфекции, кръвосъсирване и фибринолиза, онкология, ендокринна система, дихателна система, отделителна система, аналгетици и антипиретици. Продуктовата листа включва и широка гама витамини и хранителни добавки.

   

   

  В двата завода годишно се опаковат 280 милиона таблетки.

   

   

  Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД продължава да се развива. Предстои изграждането на ново мащабно производство в гр. Пловдив.

 • 2011

  Нови продукти

   

  През 2011 година регистрация получават следните лекарствени продукти:

  Anastrozex (anastrazole)

  Fluvastat (fluvastatin)

  Pantoprazole-Tchaikapharma (pantoprazole)

  Peximir (pramipexole)

  Alonzap (olanzapine)

  Levor (levofloxacin)

  Pipetazon (piperacillin/ tazobactam)

  Corabace-Co (quinapril/ hydrochlorothiazide)

  Irbesso (irbesartan)

  Co-Irbesso (irbesartan/hydrochlorothiazide)

  Co-Hypertonic (losartan/hydrochlorothiazide)

  Asprevent (montelukast)

  Klacar powder for solution for infusion (clarithromycin)

  Klacar XL (clarithromycin)