2004

Ново основно лабораторно оборудване за качествен контрол на партидите. Продължава пазарното разрастване на дружеството с продуктите Allersan (cetirizine dihydrochloride), Jamax (selegiline hydrochloride), Korincare (nifedipine), Pentoxifyllin-Tchaikapharma (pentoxifyllin).Oформя се секторно портфолио в 6 основни терапевтични области (централната нервна система; сърдечно-съдова система; дихателната система, мускуло-скелетна система, бактериални инфекции, метаболитни растройства).

Производството достига 4,7 милиона опаковки годишно – изчерпан е максималният капацитет на работа на варненското предприятие. Съществува реален риск да се забави растежа и за да продължи развитието си, производствената фирма навлиза във втория важен етап от развитието си – построен е нов голям завод в гр. Пловдив. За тази цел са доставени 3 блистер линии от италианския машиностроител IMA и  високопроизводителна блистер линия от немския Uhlmann.