2001

Успешно преминава първата GMP инспекция на F. Hoffmann – La Roche, след която в завода започва производство на Rocephin 1 g. Започва производството и на първите регистрирани собствени продукти на Чайкафарма:

Bromazepam-Tchaikapharma (bromazepam), Ranitidin-Tchaikapharma* (ranitidin), Verapamil-Tchaikapharma 40 mg (verapamil) и Nifedipin-Tchaikapharma* (Nifedipin).

*Ranitidin-Tchaikapharma и Nifedipin-Tchaikapharma са първите продукти в Република България, произведени по т. нар. Formpack технология на Lawson Mardon Packing. Характерното за нея е, че блистерът е изцяло от алуминиево фолио и за разлика от традиционните AI/PVC блистери осигурява максимална защита на лекарственото вещество от влиянието на външни фактори (влага, светлина), което е особено важно за ranitidin и nifedipin: влаго и светлочувствителни субстанции. По този начин се гарантира запазването на лекарственото вещество през целия период до края на срока на годност и неговото пълноценно терапевтично въздействие.