2020

В годината, белязана от COVID-19 – първата съвременна пандемия, Чайкафарма осигури достъп до терапия на хиляди ревматоидноболни българи, като произведе и регистрира МориВид (хидроксихлорохинов сулфат). В края на второто тримесечие на 2020 г. Чайкафарма става единствената компания на БФБ с пазарна капитализация от над 1 млрд. лева.