2010

Изпълнено е ново разширение на производствените площи – зона за производство на дозирани твърди лекарствени форми, оборудвана с машини за гранулиране, сухо смесване, таблетиране и обвиване на таблети с площ 1026 кв. м.

 

 

Сертификат за добра производствена практика е издаден на 1 февруари от Изпълнителната агенция по лекарствата, съгласно поправките в ЗЛПХМ за хармонизиране с европейските изисквания. До този момент агенцията прави ежегодни проверки за спазване на националните изисквания за производство. Най-важен остава фактът, че стандартите, по които работим, надхвърлят изискванията на местното законодателство и отговорят на многократно по-високите фирмени критерии.

През 2010 г. разрешения за употреба получават 15 лекарствени продукта: Alonet (amisulpride), Betablockade (metoprolol succinate), Cefuroxime-Tchaikapharma (cefuroxime), Kefadim (ceftazidime), Lifurox (cefuroxime), Bisor (bisoprolol fumarate), Cardifriend (ramipril), Climox  (amoxicillin / clavulanic acid),  Fosanat (alendronate), PlaquEx (clopidogrel), Pravastatin-Tchaikapharma( pravastatin), ParaCeta (paracetamol), Tobanex (topiramate), Venlafectin (venlafaxin) и Ibufen (ibuprofen).

 

 

С тях за 2010 г. Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД има 69 регистрирани лекарствени продукта, покриващи всички основни терапевтични области: сърдечносъдова система, централна нервна система, храносмилателна система, мускулноскелетна система, бактериални инфекции, кръвосъсирване и фибринолиза, онкология, ендокринна система, дихателна система, отделителна система, аналгетици и антипиретици. Продуктовата листа включва и широка гама витамини и хранителни добавки.

 

 

В двата завода годишно се опаковат 280 милиона таблетки.

 

 

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД продължава да се развива. Предстои изграждането на ново мащабно производство в гр. Пловдив.