2010

Започва ново разширение на базата – производствени площи от 1026 кв. м за дозирани твърди лекарствени форми, оборудвани с машини за гранулиране, сухо смесване, таблетиране и обвиване на таблети. В двата завода годишно се опаковат 280 милиона таблетки. Чайкафарма, Българският Кардиологичен Инситут и Здравноосигурителен Фонд ДаллБогг: Живот и Здраве организират ежегодни научни конгреси, обединяващи водещи кардиолози, кардиохирурзи, интензивисти, ОПЛ, лекари от спешната помощ от четири континента. Националният конгрес по крадиология и кардиохирургия през 2010 г. събира над 400 специалисти в Плевенския медицински университет.