2019

Започва преоборудване на опаковъчните линии с машини за сериализация и tamper evidence, както и изграждането на нова ИТ инфраструктура, покриваща изискванията на Delegated Regulation (EU) 2016/161. Чайкафарма получава престижно отличие в Будапеща в раздела „Доставчици на решения” на конгреса PHARM Connect за успешното внедряване на най-съвременна система за сериализация и проследяване. Водещата световна анализаторска компания IQVIA нарежда Чайкафарма сред лидерите на пазара на лекарства с рецепта (Rx) през 2019 г.