2002

Регистриран и реимбурсиран е Enalapril-Tchaikapharma (enalapril maleat), един от най-успешните продукти за лечение на хипертония на дружеството, и скоро превзема масовия пазар на АСЕ-инхибитори.