2003

Излизат още продукти за болнично и доболнично лечение, предизвикали възхищението на лекари и пациенти и спомогнали за утвърждаването на бранда Чайкафарма като синоним на качество и достъпност:

Atenolol-Tchaikapharma (atenolol), Ceftriaxon-Tchaikapharma (ceftriaxon), Diclofenac-Tchaikapharma (diclofenac), Spironolacton-Tchaikapharma (spironolacton).


Въверена в експлоатация е втора етикетираща инсталация за флакони след възлагане на производството на Madopar табл. 250 mg (levodopa/carbidopa) от F. Hoffmann – La Roche.