2003

Към продуктовото портфолио са добавени нови за болнично и доболнично лечение продукти, предизвикали възхищението на лекари и пациенти и спомогнали за утвърждаването на бранда Чайкафарма като синоним на качество и достъпност. Компанията модернизира лабораторното си оборудване за качествен контрол на партидите. Пазарното разрастване продължава с продуктите Allersan (cetirizine dihydrochloride), Jamax (selegiline hydrochloride), Korincare (nifedipine), Pentoxifyllin-Tchaikapharma (pentoxifyllin).