2000

Новоучреденото дружеството завършва изграждането на първия завод и след GMP инспекция от Изпълнителната агенция по лекарствата получава разрешение за производство.

В речта си при откриването на първия завод в гр. Варна тогавашният министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев казва: „Който изкачи дървото на качеството, ще откъсне плода на признанието.“ Присъстват представители на българския политически, икономически, академичен и обществен, както и редица чуждестранни гости.

 

Оборудването за завода е доставено от Robert Bosch GmbH и е възможно най-модерното за времето си. Проектирането и изпълнението нa чистите зони е възложено на английската инженерингова фирма MRC Systems Ltd. В предприятието тези зони са две: за опаковане в блистери – зона с клас на чистота D съгласно Директива 91/359/ЕЕС, и зона за етикетиране на цефалоспоринови флакони и ампули – “затворена” зона. Чистите зони, изпълнени от MRC Systems Ltd., включват специалната система MRC 1500 за облицоване на стените, врати с магнитно заключване, винилов рулон за пода, clip-in ситема Armstrong за тавана, система от въздушни бариери. Линията за първично и вторично опаковане е с капацитет 5 млн таблетки и капсули годишно и етикетираща машина за стерилни ампули и флакони е с капацитет 1,5 млн годишно.