2009

На пазара излиза CentroQueen (quetiapine) – за лечение на шизофрения. Регистрирани са още Depoxat (paroxetine), Felodipine-Tchaikapharma (felodipine), Letrofemin (letrozole).

Добавено е ново лабораторно оборудване и е въведена лабораторна информационна система  LIMS SM 9,2, обхващаща цялостната работа в лабораториите на заводите.