2022

Нови разрешения за употреба за територията на България за лекарствени продукти за лечение на заболявания на сърдечносъдовата система и храносмилателна система, диабет и метаболизъм. Разрешение за употреба за лекасртвени продукти от групата на антибиотиците за територията на Грузия.

Одити от страна на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) потвърдиха съответствието с международните стандарти за добра производствена практика (GMP) на двата производствени комплекса в Пловдив и Варна. Обхватът на новите сертификати включват и въведените в експлоатация през 2022 г. нова линия за гранулиране, както и за производство на  лекарствени  форми в капсули.