Меропенем-Чайкафарма

Описание

Меропенем-Чайкафарма принадлежи към група лекарства, наречени карбапенемови антибиотици. Действа, като убива бактерии, които могат да причинят сериозни инфекции.

Показания

Меропенем-Чайкафарма се използва за лечение на следите инфекции:

  • Инфекции, засягащи белите дробове (пневмония);
  • Белодробни и бронхиални инфекции при пациенти, страдащи от муковисцидоза;
  • Усложнени инфекции на пикочните пътища;
  • Усложнени инфекции в коремната кухина;
  • Инфекции, които могат да се развият по време на или след раждане;
  • Усложнени инфекции на кожата и меките тъкани;
  • Остра бактериална инфекция на мозъка (менингит).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 1 g прах за инжекционен/инфузионен разтвор