Ванкоцин CP

Описание

Ванкоцин СР съдържа, активното вещество ванкомицин. Ванкомицин е гликопептиден антибиотик, който е ефикасен срещу бактериите, които причиняват инфекции.

Показания

Ванкомицин се използва при всички възрастови групи чрез инфузия за лечение на следните тежки инфекции:
– инфекции на кожата и меките тъкани;
– инфекции на костите и ставите;
– инфекция на белите дробове, наречена пневмония;
– инфекция на вътрешната обвивка на сърцето (ендокардит) и за предотвратяване на ендокардит при пациенти с риск, когато са подложени на големи хирургични процедури;
– инфекция, засягаща централната нервна система;
– инфекция на кръвта, свързана с посочените по-горе инфекции.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 1 g прах за инфузионен разтвор