Акинестат

Описание

Акинестат принадлежи към антихолинергичните лекарствени продукти, които противодействат или блокират действието на ацетилхолина. Те имат централно действие и слабо изразени периферни ефекти. В резултат на блокирането на холинергичните рецептори бипериден, активното вещество на Акинестат облекчава и премахва симтомите на паркинсонизъм.

Показания

Паркинсонов синдром, особено при мускулна ригидност и тремор. Екстрапирамидни симптоми, като остра дистония, акатизия или паркинсонов синдром, провокиран от невролептици или други медикаменти с подобен ефект.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 2 mg таблетки

Листовка за пациента