Алонет

Описание

Алонет съдържа активното вещество амисулприд. Това лекарство е антипсихотик и се използва при някои психични разстройства и смущения на поведението.

Показания

Амисулприд е показан за лечение на остри и хронични шизофренични разстройства:
– позитивни симптоми като налудност, халюцинации, мисловни разстройства, враждебност, параноидни налудности;
– преобладаващи негативни симптоми (синдром на дефицит), като притъпени емоции, емоционално и социално отдръпване.

Амисулприд регулира също вторични негативни симптоми при психотично състояние, както и емоционални нарушения, като потиснато настроение.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 400 mg филмирани таблетки

Листовка за пациента