Ямакс

Описание

Ямакс съдържа активното вещество селегелин, и принадлежи към групата на антипаркинсонови лекарвени продукти.

Показания

Ямакс е предназначен за лечение на Паркинсоновата болест и симптоматичния паркинсонизъм, самостоятелно или в комбинация с леводопа (друго лекарство за лечение на Паркинсоновата болест), със или без периферен ензимен инхибитор. В ранните стадии на Паркинсоновата болест, Ямакс може да се прилага за отлагане началото на приложение на леводопа (със или без ензимен инхибитор).
При лечение само с Ямакс в ранния или умерения стадий на заболяването се постигат добри резултати.
В късните стадии на паркинсонова болест приемането на Ямакс може да увеличи терапевтичния ефект на леводопа.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 5 mg таблетки