• Анестезията е важно медицинско постижение, което представлява неразделна част от хирургията и оперативното лечение. Тя осигурява две задължителни предпоставки за провеждането на всяка операция – обезболяване на пациента по време и след операцията и подходящи условия за работа на хирурга.
  • Инфекциозните заболявания все още са сред най-големите причинители на временна нетрудоспосбност и хоспитализации, водещи до значителни загуби за икономиката и финансово натоварване на здравната система. Въпреки че в България смъртността, причинена от тези заболявания, е ниска, то в световен мащаб тя все още е значителна – 25% от общата. Интензивното развитие на медицината и фармацевтичното производство след откриването на пеницилина ни позволява да забравим за пандемииите от чума, грип, туберкулоза, холера, погубили милиони хора от средновековието до началото на XX век.
  • Болестите на дихателната система през последните години нарастват застрашително. В някои страни те вече се изравняват, а даже и надхвърлят по честота болестите на сърдечносъдовата система. От несъмнено значение за увреждането на дихателните органи е и тютюнопушенето, и то специално в младата възраст и у жените. Проучванията показват, че пушачите боледуват 10—20 пъти по-често от непушачите от болести на дихателната система и то на първо място от тежък хроничен бронхит и рак на белия дроб. Болестите на дихателните органи биват: астма, белодробен емфизем, бронхит, грип, ринит, сенна хрема, синузит, фарингит, хронична кашлица и др.
  • Лекарствата, които са безопасни и ефективни за употреба от широката общественост, са известни като продукти без лекарско предписание или продукти без рецепта.
  • Неврологичните заболявания са група нарушения, които засягат централната и периферна нервни системи. Основни заболявания от групата са: множествена склероза, болест на Алцхаймер, Паркинсонова болест, неврози, психози, мигрени, инсулт, енцефалити, миелити и невропатии.
  • Ракът е основно заболяване на регулацията на растежа на тъканите. За да може нормална клетка да се трансформира в ракова, трябва да се изменят гените, регулиращи растежа на клетките и тяхното обособяване. Най-разпространен е ракът на белия дроб, стомаха, черния дроб, гърдата, правото черво и ректума. Ракът засяга всички възрасти и е причина за близо 16% от смъртността в страната.
  • Според оценка на СЗО, заболяванията на опорно-двигателния апарат са най-честата причина за инвалидизация. Те имат огромно социално-икономическо значение. В Европа те са сред най-разпространените хронични заболявания причиняващи болка и тежки физически увреждания.
  • Сърдечносъдовите заболявания обхващат основни животозастрашаващи състояния като хипертония, инфаркт, дислипидемия, атеросклероза, тромбози и коронарни артериални заболявания. Те са причината за смъртта на повече от 79 000 българи годишно, което представлява около 66% от смъртността за страната.
  • Днес все по-често хората търсят решение на здравословните си проблеми в натуралните продукти с биологично активни съставки и комбинации от тях. Хранителните добавки са предназначени за допълване на хранителния режим, осигурявайки хранителни вещества като витамини, минерали, фибри, мастни киселини или аминокиселини, които могат да липсват или са консумирани в недостатъчни количества в храната на човека.
  • Болестите на храносмилателната система и диабетът са част от социалнозначимите заболявания наред с тези на сърдечносъдовата система и онкологичните заболявания. Над 8% от българите са диагностицирани с диабет, а близо 20% от населението в страната страда от болести на храносмилателнтата система, като 17% от тях са с някоя от видовете язви. Независимо от модерните лекарства, диагностики и терапии много често диабетът и болестите на храносмилателната система остават хронични.