Кардифренд

Описание

Рамиприл е инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ) , използван за лечение на хипертония и застойна сърдечна недостатъчност.

Показания

- Лечение на хипертония

- Лечение на бъбречно заболяване:

•          Начална диабетна гломерулна нефропатия, определена от наличие на микроалбуминурия;

•          Проявена диабетна гломерулна нефропатия, определена от макропротеинурия при пациенти с поне един сърдечно-съдов рисков фактор (вж. точка 5.1),

•          Проявена недиабетна гломерулна нефропатия, определена от макропротеинурия ≥ 3 g/ на ден (вж. точка 5.1).

- Лечение на симптоматична сърдечна недостатъчност

- Вторична профилактика след остър миокарден инфаркт: намаляване на смъртността в острата фаза на миокарден инфаркт при пациенти с клинични признаци на сърдечна недостатъчност, с начало повече от 48 часа след остър миокарден инфаркт.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 5 mg x 30 таблетки

Код НЗОК: CF847

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I25.5, I50.0, I50.1

Лекарствена форма: 10 mg x 30 таблетки

Код НЗОК: CF848

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I25.5, I50.0, I50.1

АТС код:C09AA05

 

 

kardifrend_bg_5mg