Ремифентанил-Чайкафарма

Описание

Ремифентанил-Чайкафарма съдържа лекарство, наречено ремифентанил. То принадлежи към група лекарства, известни като опиоиди.

Показания

Ремифентанил-Чайкафарма се използва заедно с други лекарства, наречени анестетици, с цел:
– да Ви помогне да заспите преди операция;
– да Ви приспи и да предотврати усещането на болка по време на операция;
– да Ви накара да се чувствате сънливи и да предотврати усещането на болка докато Ви лекуват в интензивно отделение.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Концентрации и лекарствена форма: 5 mg прах за концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор

Листовка за пациента