Верапамил – Чайкафарма

Описание

Верапамил е L-тип блокер на калциевите канали от фенилалкиламинов клас.

Показания

– Есенциална хипертония (лека до среднотежка)

Всички лекарствени форми на Верапамил Чайкафарма са показани за лечение на ниско или средностепенна есенциална хипертония

– ИБС – стабилна стенокардия или стенокардия на Prinzmetal при болни с нормална левокамерна функция

– Аритмии – профилактика на надкамерна тахикардия; контрол на камерната честота при пациенти с предсърдно мъждене

Въпреки че Верапамил Чайкафарма таблетки с удължено освобождаване са ефективни и за лечение на ангина пекторис, също както и на аритмии, според най-новите клинични проучвания, по-добри резултати при тези заболявания се постигат с другите лекарствени форми на Verapamil (обикновени таблетки и инжекции)

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 40 mg x 30 обвити таблетки

Код НЗОК: CF 168

МКБ: I10, I11.9, I12.9,  I13.1, I20.1, I20.8, I20.9, I45.6, I47.1, I48

 

 

Лекарствена форма: 80 mg x 50 обвити таблетки

Код НЗОК: CF 545

МКБ: I10, I11.9, I12.9,  I13.1, I20.1, I20.8, I20.9, I45.6, I47.1, I48

 

 

Лекарствена форма: 240 mg x 20 таблетки с удължено освобождаване

Код НЗОК: CF 546

МКБ: I10, I11.9, I12.9,  I13.1, I20.1, I20.8, I20.9, I45.6, I47.1, I48

verapamil_bg_240mg