ПлакЕкс

Описание

Клопидогрел е перорален антитромбоцитен агент, тиенопиридинов клас, използван за инхибиране на образуването на кръвни съсиреци при исхемична болест на сърцето, периферна съдова болест и мозъчносъдова болест.

Показания

PlaquEx е показан при възрастни за предпазване от атеротромботични инциденти при:

•          Пациенти с анамнеза за миокарден инфаркт (от няколко дни до 35 дни), исхемичен инсулт (от 7-мия ден до 6-тия месец) или установено периферно артериално заболяване.

•          Пациенти с остър коронарен синдром:

-Остър коронарен синдром без елевация на ST – сегмента (нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт без Q-зъбец), включително пациенти, на които е поставен стент след перкутанна коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (АСК).

-Остър миокарден инфаркт с елевация на ST – сегмента, в комбинация с АСК при медикаментозно лекувани пациенти, подходящи за тромболитична терапия.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 75 mg x 30 филмирани таблетки

Код НЗОК: BF 198

МКБ: I20.0, I20.1, I20.8 /след поставяне на стент,след остър миокарден инфаркт с или без/; I69.3; I69.8; I73.1

АТС код: B01AC04

plakeks_bg_75mg