Коринкер

Описание

Нифедипин е дихидропиридинов блокер на калциевите канали.

Показания

- Профилактика на хронична стабилна ангина пекторис (стенокардия при усилие) в комбинация с бета-блокери;

- Лечение на лека до умерена хипертония.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 20 mg x 20 таблетки с удължено освобождаване

Код НЗОК: CF 474

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I20.1, I20.8, I20.9

АТС код: C08CA05

korinker_bg_20mg