Еналаприл-Чайкафарма

Описаниe

Еналаприл е ангиотензин конвертиращ ензимен (ACE) инхибитор, използван при лечението на хипертония и някои форми на хронична сърдечна недостатъчност.

Показания

– Всички степени на есенциална хипертония

– Всички степени на сърдечна недостатъчност

– Левокамерна дисфункция след остър инфаркт на миокарда.

– Някои типове на реновазална хипертония.

Лекарственият продукт е предназначен за възрастни пациенти.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 5 mg x 30 таблетки

Код НЗОК: CF 264

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I50.0, I50.1

 

Лекарствена форма: 10 mg x 30 таблетки

Код НЗОК: CF 265

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I50.0, I50.1

 

Лекарствена форма: 20 mg x 30 таблетки

Код НЗОК: CF 372

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I50.0, I50.1

АТС код: C09AA02

 

enalapril_bg_10mg