Дилатренд

Описание

Дилатренд принадлежи към група лекарства, наречени бета-блокери, които действат чрез облекчаване и разширяване на кръвоносните съдове. Това улеснява функцията на сърцето да изпомпва кръв в тялото, намалява кръвното налягане и натиска върху сърцето.

Показания

  • Симптоматична хронична сърдечна недостатъчност (ХСН)

Дилатренд е показан за лечение на стабилна лека, умерена и тежка хронична сърдечна недостатъчност като допълнение към стандартното лечение, например диуретици, дигоксин и АСЕ-инхибитори при пациенти с нормоволемия.

  • Хипертония

Дилатренд е показан за лечение на хипертония.

  • Стенокардия

Дилатренд е показан за профилактично лечение на стабилна стенокардия.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 6,25 mg таблетки

Код НЗОК:CG221

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I20.8, I20.9, I25.5, I50.0, I50.1

Лекарствена форма: 12,5 mg таблетки

Код НЗОК:CG220

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I20.8, I20.9, I25.5, I50.0, I50.1

Лекарствена форма: 25 mg таблетки

Код НЗОК:CG219

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I20.8, I20.9, I25.5, I50.0, I50.1

АТС код: C07AG02

dilatrend_3d