Кордакер

Описание

Лизиноприл e лекарствено средство, принадлежащо към класа на инхибиторите на ангиотензин конвертиращия ензим. Основно се използва за лечение на хипертония, сърдечна недостатъчност, инфаркт на миокарда, както и за превенция на ренални и ретинални усложнения на диабет.

Показания

– За лечение на есенциална и реноваскуларна хипертония, самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни лекарствени продукти.

– За лечение на сърдечна недостатъчност като допълнителна терапия при пациенти, които не реагират адекватно на терапия с диуретици и дигиталисови лекарствени продукти.

– За лечение на остър инфаркт на миокарда при пациенти със стабилна хемодинамика в първите 24 часа, като предпазна мярка срещу левокамерна дисфункция. Ако е необходимо, се препоръчва прилагането на стандартна терапия с тромбоцитни антиагреганти, аспирин и бета-блокери.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 10 mg x 30 таблетки

Код НЗОК: CF816

МКБ: I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2

Лекарствена форма: 20 mg x 30 таблетки

Код НЗОК: CF817

МКБ: I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2

 АТС код: C09AA03

 

kordaker_bg_10mg