Ко-Телсарт

Описание

Ко-Телсарт е комбинация от две активни вещества в една таблетка – телмисартан и хидрохлоротиазид. И двете вещества помагат да се контролира високото кръвно налягане.

–        Телмисартан принадлежи към група лекарствени продукти, наречени рецепторни антагонисти на ангиотензин ІІ. Ангиотензин ІІ е вещество, образувано във Вашия организъм, което предизвиква свиване на кръвоносните съдове, като по този начин повишава кръвното Ви налягане. Телмисартан блокира ефекта на ангиотензин ІІ, така че кръвоносните съдове се отпускат и кръвното налягане се понижава.

–        Хидрохлоротиазид принадлежи към група лекарства, наречени тиазидни диуретици, които предизвикват увеличаване на отделяното количество урина, водещо до понижаване на кръвното Ви налягане.

Ако не се лекува, високото кръвно налягане може да увреди кръвоносните съдове в редица органи, което понякога може да доведе до сърдечни пристъпи, сърдечна или бъбречна недостатъчност, мозъчен инсулт и слепота. Симптоми, в резултат на високо кръвно налягане, обикновено не се наблюдават преди да възникнат увреждания в органите. Поради това е важно редовно да се измерва кръвното налягане, за да се провери дали то е в нормални граници.

Показания

Лечение на есенциална хипертония.

Комбинираният лекарствен продукт Ко-Телсарт е с фиксирани дози (40 mg телмисартан/12,5 mg хидрохлоротиазид, 80 mg телмисартан/12,5 mg хидрохлоротиазид и 80 mg телмисартан/25 mg хидрохлоротиазид) и е показан за лечение на възрастни, чието кръвно налягане не е контролирано адекватно само с телмисартан (вж. точки 4.3, 4.4, 4.5 и 5.1 от Кратка характеристика на продукта).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 80 mg/ 12,5 mg таблетки

Код НЗОК:

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2

Лекарствена форма: 80 mg/ 25 mg таблетки

Код НЗОК:

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2

АТС код: С09DА07

Co-Telsart 3D