Ко-Ирбесо

Описание

Ирбесартан е ангиотензин ІІ рецепторен антагонист, използван основно за лечение на хипертония.

Хидрохлоротиазид е тиазидно диуретично лекарство на първи избор, което намалява способността на бъбреците да задържат вода.

Показания

– Лечение на есенциална хипертония.

Тази фиксирана дозова комбинация е показана при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не е адекватно контролирано от самостоятелното приложение на Ирбесартан или Хидрохлоротиазид.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 150 mg/12.5 mg x 30 филмирани таблетки

Код НЗОК: CF 945

МКБ: I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2

Лекарствена форма: 300 mg/12.5 mg x 30 филмирани таблетки

Код НЗОК: CF 946

МКБ: I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2

АТС код: C09DA04

co-inbresso_bg_150mg