Ко – Еналаприл Чайкафарма

Описание

Еналаприл е ангиотензин конвертиращ ензимен (ACE) инхибитор, използван при лечението на хипертония и някои форми на хронична сърдечна недостатъчност.

Хидрохлоротиазид е тиазидно диуретично лекарство на първи избор, което намалява способността на бъбреците да задържат вода.

Показания

– Артериална хипертония:

Ко-Еналаприл е подходящ за пациенти, при които проведеното лечение с АСЕ инхибитор е било недостатъчно и които са се стабилизирали след приемането на двете лекарствени вещества поотделно.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 20 mg/12.5 mg x 30 таблетки

Код НЗОК: CF568

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2

 

 

co-enalapril_bg_20mg