Бизор

Описание

Bisoprolol е средство, който принадлежи към групата на бета-блокерите, които се използват главно при сърдечно-съдови заболявания.

Показания

– Хипертония

– Хронична стабилна ангина пекторис

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 5 mg x 30 таблетки

Код НЗОК: CF 872

МКБ: I10; I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I20.0, I20.8

Лекарствена форма: 10 mg x 30 таблетки

Код НЗОК: CF 866

МКБ: I10; I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I20.0, I20.8

bisor_bg_5mg