Ремифентанил-Чайкафарма

Описание

Ремифентанил-Чайкафарма съдържа лекарство, наречено ремифентанил. То принадлежи към група лекарства, известни като опиати.

Ремифентанил-Чайкафарма се използва заедно с други лекарства, наречени анестетици, с цел:

  • да Ви помогне да заспите преди операция;
  • да Ви приспи и да предотврати усещането на болка по време на операция;
  • да Ви накара да се чувствате сънливи и да предотврати усещането на болка докато Ви лекуват в интензивно отделение.

 

Този лекарствен продукт е предназначен за болнична употреба.

Показания

Ремифентанил е показан като аналгетично средство за използване по време на индукцията и/или поддържане на обща анестезия при стриктно наблюдение.

Ремифентанил е предназначен за осигуряване на аналгезия и седация на механично вентилирани пациенти на интензивни грижи на възраст над 18 години.

Лекарствен продукт, отпускан по специално лекарско предписание.

Лекарствена форма: 5 mg прах за концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор

АТС код: N01AH06

Remifentanil-3D