Ворифунгал

Описание

Ворифунгал съдържа активното вещество вориконазол. Ворифунгал е противогъбичен лекарствен продукт. Той действа, като унищожава или спира растежа на гъбичките, които причиняват инфекции.

Показания

Вориконазол е широкоспектърен триазолов антимикотичен агент и е показан при възрастни и деца над 2 години за:
• Лечение на инвазивна аспергилоза,
• Лечение на кандидемия при пациенти без неутропения,
• Лечение на флуконазол-резистентни сериозни инвазивни Candida инфекции (включително C. krusei),
• Лечение на сериозни гъбични инфекции, причинени от Scedosporium spp. и Fusarium spp.
Ворифунгал трябва да бъде прилаган главно при пациенти с прогресиращи, потенциално животозастрашаващи инфекции и като профилактика на инвазивни гъбични инфекции при високорискови реципиенти с алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки (ТХСК).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Лекарствена форма: 200 mg прах за инфузионен разтвор

АТС код: J02AC03

vorifungal