Спиронолактон-Чайкафарма

Описание

Спиронолактон е синтетичен стероид , действащ като конкурентен антагонист на алдостерона.

 

Показания

 

-         Отоци от различен произход: при застойна сърдечна недостатъчност, чернодробна цироза, нефротичен синдром

-         Есенциална хипертония, особено при хипокалиемия, в комбинация с други антихипертензивни лекарствени продукти

-         Диагноза и лечение  на първичен хипералдостеронизъм (синдром на Кон) и поддържащо лечение на пациенти, при които оперативното лечение е невъзможно или нежелателно.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 25 mg x 30 филмирани таблетки

Код НЗОК: CF 319

МКБ: I10; I11.0; I11.9; I12.0; 12.9; I13.0; I13.1; I13.2; I50.0; I50.1; К74.0; К74.3; К74.4; К74.5; К74.6; N18.0; N18.8

Лекарствена форма: 50 mg x 30 филмирани таблетки

Код НЗОК: CF 320

МКБ: I10; I11.0; I11.9; I12.0; 12.9; I13.0; I13.1; I13.2; I50.0; I50.1; К74.0; К74.3; К74.4; К74.5; К74.6; N18.0; N18.8

Лекарствена форма: 100 mg x 30 филмирани таблетки

Код НЗОК: CF 321

МКБ: I10; I11.0; I11.9; I12.0; 12.9; I13.0; I13.1; I13.2; I50.0; I50.1; К74.0; К74.3; К74.4; К74.5; К74.6; N18.0; N18.8

АТС код: C03DA01

spironolakton_bg_25mg