Писизиф SR

Описание

Индапамид е нетиазидно сулфонамидно лекарство, използвано най-вече за лечение на хипертония, както и декомпенсирана сърдечна недостатъчност.

Показания

Прилага се за лечение на артериална хипертония – първична или вторична, включително и при болни в стадий на хронична бъбречна недостатъчност, самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни средства за продължително време.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 1.5 mg x 30 таблетки с удължено освобождаване

Код НЗОК: CF 607

МКБ: I10; I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2

pisizif_bg_1_5