Нордипин

Описание

Амлодипин е дългодействащ блокер на калциевите канали (от дихидропиридинов клас) използван при антихипертензивно лечение и при лечение на стенокардия.

Показания

– Есенциална хипертония;

– Хронична стабилна и вазоспастична ангина пекторис.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 5 mg x 30 таблетки

Код НЗОК: CF 540

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I20.1, I20.8, I20.9, I25.5

 

Лекарствена форма: 10 mg x 30 таблетки

Код НЗОК: CF 541

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I20.1, I20.8, I20.9, I25.5

 АТС код: C08CA01

nordipin_bg_5mg