Изосорб

Описание

Изосорб разширява кръвоносните съдове (артериални и венозни) и предотвратява появата на спазми на коронарните съдове на сърцето. По този начин намалява потребността от кислород на сърдечния мускул. Намалява периферното съпротивление на съдовете и води до понижаване на кръвното налягане.

Показания

  • Профилактика и лечение на стабилна стенокардия, вследствие на заболяване на коронарните артерии

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 40 mg x 30 таблетки с удължено освобождаване

Код НЗОК: CG053

МКБ: I20.0, I20.1, I20.8

Лекарствена форма: 60 mg x 30 таблетки с удължено освобождаване

Код НЗОК: CG056

МКБ: I20.0, I20.1, I20.8

АТС код: C01DA14

Izosorb 40 mg Iso 4001