Ирбесо

Описание

Ирбесартан е ангиотензин ІІ рецепторен антагонист, използван основно за лечение на хипертония.

Показания

– Лечение на есенциална хипертония.

 

– Лечение на диабетна нефропатия при пациенти с хипертония и диабет тип 2 като част от антихипертензивния терапевтичен режим.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 150 mg x 30 филмирани таблетки

Код НЗОК: CF912

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2

 

Лекарствена форма: 300 mg x 30 филмирани таблетки

Код НЗОК: CF913

МКБ: I10, I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2

АТС код: C09DA04

Irbesso