ХипоДехидра

Описание

Хидрохлоротиазид е тизидно диурeтично лекарство на първи избор, което намалява способността на бъбреците да задържат вода.

Показания

– Хипертония (като монотерапия или в комбинация с други антихипертензивни лекарства)

– Оточен синдром и конгестивна сърдечна недостатъчност

– Нефрогенен инсипиден (безвкусен) диабет

– Идиопатична хиперкалциурия и профилактика на образуването на калциеви конкременти.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 25 mg x 30 таблетки

Код НЗОК: CF 605

МКБ: I10; I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2 ; I50.0; I50.1

hipodehidra_bg_25mg