Фурозер

Описание

Furosemide е бримков диуретик, който се използва за лечение на застойна сърдечна недостатъчност и едем.

Показания

Furoser се прилага в случаи на хипертонични кризи, остра сърдечна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност, нефротичен синдром и при лечение на едем от сърдечен, чернодробен или бъбречен произход.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 10 mg/ml инжекционен разтвор

Код НЗОК: CF609 МКБ:I10, I11, I12, I13, I50.0, I50.1, K74, N18


furozer_bg_10mg