Фурозер

Описание

Фуроземид е бримков диуретик, който се използва за лечение на застойна сърдечна недостатъчност и едем.

Показания

Фурозер се прилага в случаи на хипертонични кризи, остра сърдечна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност, нефротичен синдром и при лечение на едем от сърдечен, чернодробен или бъбречен произход.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание

Лекарствена форма: 10 mg/ml инжекционен разтвор

Код НЗОК: CF609

МКБ: I10; I11.0; I11.9; I12.0; I12.9; I13.0; I13.1; I13.2; I50.0; I50.1; К74.0; К74.3; К74.4; К74.5; К74.6; N18.0; N18.8

 АТС код: C03CA01

 

 

 

 

 

furozer_bg_10mg