• октомври 19, 2022

  Оборотът от сделките с български акции достигна малко под 6 млн. лева, а две трети от него (малко над 4 млн. лева) се формираха от трансакции с акции на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“. Други 4 дружества формираха още една четвърт от оборота, SOFIX отбеляза минимално понижение.

   

  Цялата новина можете да прочетете тук.

 • октомври 5, 2022

  Чайкафарма пусна два нови лекарствени продукта на пазара, които вече са в търговската мрежа, а именно:

  Метилпреднизолон-Чайкафарма (метилпреднизолон) 40 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор

  ТромБай (цилостазол)100 mg таблетки

   

  Дистрибутор на лекарствените продукти е Търговска Лига – Глобален Аптечен Център.

 • юли 8, 2022

  На 7 юли 2022 г. Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) присъди на компанията с най-висока пазарна капитализация на БФБ Чайкафарма дългосрочен кредитен рейтинг „BBB-“ и краткосрочен „А“ по национална скала. С това БАКР изразява своето становище за поддържано от дружеството много добро финансово състояние при ниски нива на задлъжнялост, висока кредитоспособност, формирана задоволителна ликвидност, позволяващи му навременно да обслужва своите задължения. По рейтинговата скала на БАКР присъденият рейтинг съответства на „инвестиционен кредитен рейтинг“.

  Според анализа на агенцията дружеството е утвърден участник на местния пазар с многогодишно (22 г.) присъствие, познаваемо име, реноме и изградена широка търговска мрежа.

 • юли 4, 2022

  „Политиците на власт имат една основна задача – да създадат конкурентни условия на инвестиране и бизнес и да се занимават с растежа на националната икономика. Самочувствието на всяка нация е продукт на БВП на глава от населението. Политиците трябва да се фокусират върху този въпрос“. Това каза пред БНР Тихомир Каменов, специалист по публично и частно право, основател на фирмената група Търговска лига, единственият българин старши член на Световния икономически форум в Давос.

   

  Повече тук

 • юни 13, 2022

  Чайкафарма разшири своето портфолио с още един продукт, а именно: Флуидоро 10 mg филмирани таблетки (с активна съставка празугрел). Той принадлежи към група лекарства, наречени тромбоцитни антиагреганти – потиска натрупването на тромбоцити и така намалява риска за образуване на кръвни съсиреци.

   

  Флуидоро, прилаган едновременно с ацетилсалицилова киселина (АСК), е показан за предотвратяване на атеротромботични събития при възрастни пациенти с остър коронарен синдром (напр. нестабилна стенокардия, инфаркт на миокарда без елевация на ST сегмент или инфаркт на миокарда с елевация на ST, подложени на първична или отложена перкутанна коронарна интервенция (PCI).

   

  Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

   

  ATC код: В01АС22